Nieuws

Update: Heropstart kleuter op 2 juni

upd

Geachte ouders van onze kleuterschool

Na een moeilijke periode voor iedereen, na een lange afwezigheid, na enkel noodopvang op school…
kwam gisterenavond het verlossende nieuws:

Heropstart kleuter vanaf dinsdag 2 juni

Wij zijn blij dat wij de kleuters dan weer mogen ontvangen op school, en hopen hen gezond en wel terug te zien.

Na heel wat overleg en het opvolgen van de opgelegde richtlijnen, kan ik u in deze mail de praktische schikkingen voor de heropstart van onze kleuterschool in Gravenbos meedelen.
De school start anders op dan gewoonlijk, want we houden ons aan heel wat richtlijnen en maken afspraken zodat wij alles veilig kunnen laten verlopen.

Algemene afspraken

- Het blijven de normale schooluren, dus les van 8.45 uur tot 11.55 uur, en 13.20 uur tot 16.05 uur.

- De kinderen dienen zich aan de afspraken te houden!

- Er wordt geen melk of chocomelk aangeboden, de kinderen dienen zelf in gezonde tussendoortjes te voorzien.

- Kinderen mogen over de middag naar huis, of brengen boterhammen en water zelf mee. Er worden geen warme maaltijden aangeboden op school. Voor wie over de middag blijft, wordt toezicht (€1) aangerekend.

- Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht worden aangerekend.

- Voor de duidelijkheid hangen wij een figuurtje aan de deur dat gebruikt wordt voor het kleuter.

Graag dagelijks in het heen- en weerschriftje noteren als het kind over de middag op school blijft of opgehaald wordt, als het kind in de naschoolse opvang blijft, naar de Zonnebloem moet of opgehaald wordt.

Richtlijnen corona-maatregelen en preventieve aanpak

- Er staan nadars en stippen bij het binnenkomen op school

- Toegankelijkheid school:

  • Ouders betreden de school niet, kinderen dienen afgezet te worden aan de deur. Er staat iemand bij de deur.
  • Ingang via Gravenbos 4
  • Wacht op de stippen aan de deur
  • Bij het binnenkomen dienen de kinderen hun handen te ontsmetten
  • Externen die binnen moeten zijn, komen via Gr.6, bellen aan en wachten tot iemand de deur open doet. Indien zij de school moeten betreden (gesprek, inschrijving, …) dienen zij een mondmasker aan te doen en de handen te ontsmetten. Dit staat klaar bij de inkom Gravenbos 6.

- Uitgang na schooltijd:

  • Kleuter gaat buiten via poort op de hoek aan Pieter Bortierlaan (tot 17 uur, vrijdag tot 16 uur, woensdag tot 12 uur)
  • Ouders of diegenen die kinderen afhalen, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en afstand te houden achter de nadars of op de stippen te staan.

- We houden rekening met bubbels (klassen, speelplaats…), eenrichtingsverkeer (bordjes en pijlen), handhygiëne…

- Kinderen die zich niet goed voelen of hoesten/niezen, komen niet naar school.

- Indien kinderen op school zich niet goed voelen, worden zij afzonderlijk gezet en worden ouders opgebeld om ze af te halen.

- De banken, stoelen, deuren, computers, toiletten… worden tweemaal per dag gepoetst/ontsmet. De klaslokalen worden dagelijks gedweild.

- Fietsen voor kleuters worden buiten aan Gr.4 gezet.


De school beschikt over een preventieteam dat alles dagelijks opvolgt, evalueert en bijstuurt indien noodzakelijk.


Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen, en danken u voor de medewerking.

Welkom terug op school!

Directie en kleuterteam Gravenbos