Uurregeling en opvang

Uurregeling

De lessen lopen van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur)
en van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur).
De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school.
De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om veiligheidsredenen gesloten.
Indien u te laat bent of indien u tijdens de lesuren de school wilt binnenkomen, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6.
Het secretariaat is elke schooldag open van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (op woensdag tot 12.00 uur)

BETALENDE OPVANG

Uw kind kan elke morgen vanaf 7.30 uur tot 8.00 uur terecht in de voorschoolse opvang op school.
Vanaf 8 uur gaan de schoolpoorten open en is er toezicht op de speelplaats.

Naschoolse opvang is er op school:
op maandag van 16.20 uur – 17.20 uur; 
op dinsdag van 16.20 uur - 17.20 uur;
op woensdagmiddag van 11.45 uur tot 12.45 uur;
op donderdag van 16.20 uur tot 17.20 uur en
op vrijdag van 15.15 uur tot 17.15 uur.

We verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert.
Wij organiseren opvang in de polyvalente zaal van het kleuter.
Deze is te bereiken via de ingang Gravenbos 4.

De kostprijs bedraagt 1 euro per begonnen halfuur en wordt maandelijks via de schoolrekening afgerekend.
Voor elke voor- en naschoolse opvang ontvangt u per kind een fiscaal attest.

 

Als uw kind buiten de voorziene opvanguren moet opgevangen worden, dient u gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van de stad Gistel (De Zonnebloem).

Info Zonnebloem


Indien u beroep wilt doen op De Zonnebloem is het aangeraden uw kind daar in te schrijven, ook als dit slecht sporadisch gebeurt.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, worden niet meegenomen. Na de opvanguren is er geen opvang meer verzekerd. Wij verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert.

Indien u niet tijdig aanwezig kunt zijn, gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer 059 27 63 63.

Contacteer ons

A    Gravenbos 6, 8470 Gistel

E    info@gravenbos.be

T    +32 59 27 63 63

 

Volg ons

Heb je dit al bekeken?

22 december 2023
23 april 2024
13 oktober 2023

Over Gravenbos

Het schoolteam is blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Bij vragen en problemen staan we steeds voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Populaire artikelen

23 augustus 2023
27 september 2023