• 059 27 63 63

Uurregeling en opvang

Uurregeling

De lessen lopen van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur)
en van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur)
De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur
Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school.
De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om veiligheidsredenen gesloten. Indien je te laat bent of tijdens de lesuren de school wil binnenkomen, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6.
Het secretariaat is elke schooldag open van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (op woensdag tot 12.00 uur)

U ontvangt voor de betalende opvang per kalenderjaar een fiscaal attest.
De kostprijs bedraagt 0.80 euro per begonnen halfuur en wordt maandelijks via de schoolrekening afgerekend.

Als uw kind buiten de voorziene opvanguren moet opgevangen worden, dient u gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van de stad Gistel (De Zonnebloem).

Info Zonnebloem


Indien je beroep wil doen op De Zonnebloem is het aangeraden uw kind daar in te schrijven, ook als dit slecht sporadisch gebeurt.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, worden niet meegenomen. Na de opvanguren is er geen opvang meer verzekerd. Wij verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert.

Indien u niet tijdig aanwezig kunt zijn, gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer 059 27 63 63

Prijzen opvang op school

  • Betalend

  • € 0,80 / per gestart halfuur

    • voorschools van 7.30 tot 8.00 uur
    • naschools van 16.20 tot 17.20 uur
    • woensdag van 11.45 tot 12.45 uur
    • vrijdag van 15.15 tot 17.15 uur
    • -
    • -
    • -
    • -
  • Overzicht
  • Niet-betalend

  • € 0,00 / niet betalend

    • voorschools vanaf 8.00 uur
    • naschools van 16.05 tot 16.20 uur
    • woensdag van 11.30 tot 11.45 uur
    • vrijdag van 15.00 tot 15.15 uur
    • -
    • -
    • -
    • -
  • Overzicht
© 2018 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek