Uurregeling en opvang

Uurregeling

De lessen lopen van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur)
en van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur).
De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school.
De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om veiligheidsredenen gesloten.
Indien u te laat bent of indien u tijdens de lesuren de school wilt binnenkomen, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6.
Het secretariaat is elke schooldag open van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (op woensdag tot 12.00 uur)

U ontvangt voor de betalende opvang per kalenderjaar een fiscaal attest.
De kostprijs bedraagt 1 euro per begonnen halfuur en wordt maandelijks via de schoolrekening afgerekend.

Als uw kind buiten de voorziene opvanguren moet opgevangen worden, dient u gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van de stad Gistel (De Zonnebloem).

Info Zonnebloem


Indien u beroep wilt doen op De Zonnebloem is het aangeraden uw kind daar in te schrijven, ook als dit slecht sporadisch gebeurt.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, worden niet meegenomen. Na de opvanguren is er geen opvang meer verzekerd. Wij verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert.

Indien u niet tijdig aanwezig kunt zijn, gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer 059 27 63 63.


Afdrukken   E-mailadres