• 059 27 63 63

Schoolbestuur

De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Onderwijs Hinterland.
Dit is een fusie tussen de basisscholen De Tandem, Gravenbos, De Driespan en de secundaire scholen van het Sint-Godelievecollege.

SAMENSTELLING SCHOOLBESTUUR

Debrabandere Eric  (voorzitter)
E.H. deken Duplacie Edgard (ondervoorzitter)
Doubel Francisca (secretaris)
Vanbelleghem Johan (schatbewaarder)
Breemersch Eddy
Debeer Marleen
Maricau Michel
ProotJohan
Roose Karl
Vanhee Marijke
Vanhoutte Marie Therese

ADVISEURS

WILLEMS Peter (directeur Gravenbos)
BULCKE Evelien (directeur De Driespan)
VANDEKERCKHOVE Marc (directeur De Tandem)
GEVAERT Hugo - NEUVROEN Koen (directie Sint-Godelievecollege)

© 2018 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek