Medicatie en allergieën

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuis hoort in de school.
Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school.
Bijv. de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen tegen suikerziekte, tegen ADHD ...

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om, als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren, volgende regels in acht te nemen:
Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen, dienen de ouders aan de school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen.

Een modelformulier vindt u in bijlage.
Voor de leerkrachten is het handig om steeds hetzelfde model te krijgen.
Op dit attest dient tevens de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring, de wijze van toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld.
Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.
Dit alles kan alleen als de school/leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel ongewenste effecten.

Bedankt voor de medewerking.

modelformulier medicatie

modelformulier allergiefiche

Contacteer ons

A    Gravenbos 6, 8470 Gistel

E    info@gravenbos.be

T    +32 59 27 63 63

 

Volg ons

Heb je dit al bekeken?

Over Gravenbos

Het schoolteam is blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Bij vragen en problemen staan we steeds voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Populaire artikelen

23 augustus 2023
27 september 2023