De schoolraad

Sinds 1 april 2005 is elk schoolbestuur verplicht om een schoolraad op te richten.
Een schoolraad bestaat uit 3 geledingen:
de ouders, de lokale gemeenschap en het personeel.

Als afgevaardigden van de ouders zijn Katrijn Ghys, Chris Merre en An Vanhonsebrouck aanwezig.
De lokale gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Christiane Delaeter, Hilde Jaecques (secretaris) en Raf Proot.
Voor het personeel zijn Valerie Devisch, Evie Lootens (voorzitter) en Sandra Snauwaert gemandateerd.
De directeur is adviserend lid.

De schoolraad heeft als taak advies uit te brengen aan het schoolbestuur over een aantal zaken bijv. de buitenschoolse activiteiten, de vrije dagen, projecten, het nascholingsbeleid ... Het schoolbestuur moet naar de adviezen van de schoolraad luisteren, maar beslist uiteindelijk zelf over alle besproken zaken.

De schoolraad kan zeker een verrijking betekenen voor de werking van onze school!

Afdrukken   E-mailadres