• 059 27 63 63

Wijzigingen schoolreglement

schoolreglement2

Vanaf 1 september 2017 wordt het schoolreglement aangepast aan enkele wettelijke veranderingen. Er werden ook enkele schoolafspraken aangepast. Deze wijzigingen werden besproken en goedgekeurd door de schoolraad. De nieuwe schoolbrochure kunt u hier online raadplegen...

ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN:

pag. 18    Aanpassing bij individuele leerlingbegeleiding
pag. 22    Aanvulling bij 2.2.1
pag. 30    Wijziging bij problematische afwezigheden, punt 6.7
pag. 31    Aanpassing bij het behalen van een getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
pag. 34    Aanpassingen bij beroepsprocedure
pag. 36    Aanpassing bij 10.2.3: samenstelliing beroepscommissie
pag. 38    Bijdrage voor meerdaagse uitstappen werd verhoogd naar maximum 425 euro per kind
pag. 47    Bijdrage gymgerief werd aangepast naar 10 euro
pag. 48    Aanpassing bij afspraken kledij
pag. 51    Aanpassing bij afspraken speelgoed
pag. 54    Wijziging i.v.m. logopedie en revalidatie tijdens de schooluren
pag. 57    Nieuw e-mailadres van de klachtencommissie; wijzigingen i.v.m. de klachtenregeling

Wie de brochure op papier wenst, kan terecht bij de klasleerkracht of op het secretariaat van de school. Het secretariaat is tijdens de vakantie open op maandag 3 en dinsdag 4 juli van 9 tot 12 uur en vanaf maandag 21 augustus elke werkdag van 9 tot 12 uur. Neem gerust contact op met de directeur of het secretariaat mocht het voor u onmogelijk zijn om langs te komen. Wij doen het nodige om u zo snel mogelijk te helpen.
 
Wij wensen u alvast een prettige vakantie toe!
De directeur en het team van Gravenbos

Zoek op deze site

Het weer

20°C

Gistel

Onweders Vochtigheid: 77%
Wind: W aan 28.97 km/h

Kalender

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.
© 2018 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek

GRAVENBOS Kennismakingsdagen