Nieuws

Update: Heropstart lager op 5 juni

upd

Geachte ouders en lagere schoolkinderen

Na een moeilijke periode voor iedereen, na een lange afwezigheid.. kwam gisterenavond het verlossende nieuws:

Lagere school voor alle leerlingen weer open vanaf vrijdag 5 juni!

Na heel wat puzzelwerk en het opvolgen van de opgelegde richtlijnen, kan ik u in deze mail de praktische schikkingen voor de verdere heropstart van onze school Gravenbos meedelen.

Verdere werking eerste, tweede en zesde leerjaar

We werken verder in 2 groepen zoals we bezig zijn.
De leerlingen van groep 1 komen op maandag en donderdag. De leerlingen van groep 2 op dinsdag en vrijdag. (zie ook onderstaand schema)

Heropstart derde, vierde en vijfde leerjaar vanaf vrijdag 5 juni

Vanaf vrijdag 5 juni wordt er ook weer les gegeven in het derde, vierde en vijfde leerjaar.

Om het organisatorisch mogelijk te maken en om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen, dienen wij de klasgroepen te verdelen in twee groepen, en deze te spreiden over elk twee lesdagen per week.
Daar wij een grote school zijn, kunnen wij niet anders dan het zo te regelen.

Concreet:

-de leerlingen komen op de volgende dagen

Vr 05/06:

Groep 2

Ma 08/06:

Groep 1

Di 09/06:

Groep 2

Woe 10/06


Do 11/06:

Groep 1

Vr 12/06:

Groep 2Ma 15/06:

Groep 1

Di 16/06:

Groep 2

Woe 17/06


Do 18/06:

Groep 1

Vr 19/06:

Groep 2Ma 22/06:

Groep 1

Di 23/06:

Groep 2

Woe 24/06


Do 25/06:

Groep 1

Vr 26/06:

Groep 2Ma 29/06:

Groep 1

Di 30/06

?

- De andere dagen werken zij thuis aan opdrachten die zij in school opgegeven krijgen.

- De juffen en meesters delen jullie mee in welke groep uw kind zit.

- Het blijven de normale schooluren, dus les van 8.45 uur tot 11.55 uur, en 13.20 uur tot 16.05 uur.

- De kinderen worden op school verwacht (verplicht) en krijgen daar taken voor thuis, er wordt niet meer aan thuisonderwijs gedaan.

- Kinderen mogen over de middag naar huis, of brengen boterhammen en water zelf mee. Er worden geen warme maaltijden aangeboden op school. Voor wie over de middag blijft, wordt toezicht (€1) aangerekend.

- Er wordt geen melk of chocomelk aangeboden, de kinderen dienen zelf in gezonde tussendoortjes te voorzien.

- Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht worden aangerekend.

- De kinderen dienen zich aan de afspraken te houden!

Om de drukte te vermijden, vragen wij om de kinderen vanaf 8.30 uur of 13.10 uur naar school te sturen.
De leerlingen gaan dan meteen naar de klas. Zo kunnen we ook de veiligheid in de zones op de speelplaats blijven garanderen.

Noodopvang

- Voor de ouders die moeten gaan werken, voorziet de school in noodopvang, zoals nu ook het geval is. Wij vragen een attest/bewijs.

- Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht worden aangerekend.
De kinderen dienen zelf in tussendoortjes en eventueel boterhammen te voorzien (geen maaltijden).

- De school dient in opvang te voorzien. Indien mogelijk laten wij kinderen zelfstandig aan hun taken werken, maar dit is geen garantie.

Maar de visie blijft: houd het veilig, blijf thuis indien mogelijk!

Richtlijnen corona-maatregelen en preventieve aanpak

- Nadars en stippen bij binnenkomen school

- Toegankelijkheid school:

  • Ouders betreden de school niet, kinderen dienen afgezet te worden aan de deur. Er staat iemand bij de deur.
  • Ingang Gravenbos 6: opvang, lager en eventuele externen
  • Ingang Gravenbos 4: voor kleuter vanaf 8 uur
  • Wacht op de stippen tot je toestemming krijgt om binnen te komen
  • Bij het binnenkomen dienen de kinderen hun handen te ontsmetten
  • Externen die binnen moeten zijn, komen via Gr.6, bellen aan en wachten tot iemand de deur open doet. Indien zij de school moeten betreden (gesprek, inschrijving, …) dienen zij een mondmasker aan te doen en de handen te ontsmetten. Dit staat klaar bij de inkom Gravenbos 6.

- Uitgang na schooltijd:

  • Kleuter via poort op de hoek aan Pieter Bortierlaan (tot 17 uur, vrijdag tot 16 uur, woensdag tot 12 uur)
  • L1, L2 en L4C: via deur Gravenbos 4
  • L3, L4, L5, L6 en opvang via deur Gravenbos 6
  • Ouders of diegenen die kinderen afhalen, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en afstand te houden achter de nadars of op de stippen te staan.

- Leerkrachten dragen mondmaskers. Kinderen mogen er zelf meebrengen.

- We houden rekening met social distancing, bubbels (klassen, speelplaats…), eenrichtingsverkeer (bordjes en pijlen), handhygiëne…

- Kinderen die zich niet goed voelen of hoesten/niezen, komen niet naar school.

- Indien kinderen zich niet goed voelen worden zij afzonderlijk gezet en worden ouders opgebeld om ze af te halen.

- De banken, stoelen, deuren, computers, toiletten… worden tweemaal per dag gepoetst/ontsmet. De klaslokalen worden dagelijks gedweild.

- Fietsen voor kleuters, L1, L2 en L4C worden buiten aan Gr.4 gezet. In Gr.6 mogen ze binnen.


De school beschikt over een preventieteam dat alles dagelijks opvolgt, evalueert en bijstuurt indien noodzakelijk.


Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen, en danken u voor de medewerking.
Welkom terug op school!

Directie en team Gravenbos