500x300-corona-update-bericht

Geachte ouders van Gravenbos
Beste allen


Er is heel wat te doen rond covid. De huidige toestanden zijn benauwelijk. Vandaar dat er vanaf 20 november nieuwe maatregelen ingevoerd worden. Voor de basisscholen beperken de wijzigingen zich:- mondmaskerplicht vanaf vijfde leerjaar blijft- afzetten aan de deur blijft- oudercontacten online was ook al zo geregeld (jammergenoeg)- klasbubbel behouden in refter- nieuw: elke klas moet een CO2-meter hebben. Deze zijn in aantocht.
Toch worden we in de school geconfronteerd met corona: kinderen en personeel die getest moeten worden, quarantaine, enkelingen die positief zijn/waren maar die het nodige doen...Het is moeilijk voor de contacttracing en het CLB om alles bij te houden en snel te testen, ook om alle mensen in te lichten. Als school nemen wij een deel verantwoordelijkheid over en sturen al mails naar de betrokken klassen om preventief op te roepen alert te zijn bij expliciete gevallen.
Toch nog eens een oproep naar iedereen, aan alle ouders, om alert te zijn en verantwoordelijkheid te nemen bij eventuele gevallen.
Indien uw kind symptomen heeft, gelieve het dan niet naar school te sturen maar de arts te raadplegen en thuis te houden.
Indien uw kind contact had met iemand die positief is, ook thuis houden. Na een eerste test negatief mag het kind in principe terugkomen naar school, maar is het wellicht ook verstandiger om het thuis te houden en lang genoeg te wachten of te wachten tot de tweede test. Zeker als er (lichte) symptomen zijn. We weten dat het anders mag, maar toch schuilt er hier net een groot gevaar op doorgeven. Wij adviseren dat, doch kunnen dat niet verplichten.
De school en de leerkrachten doen inspanningen om opdrachten te geven aan kinderen die thuis zitten. Ook om de ouders onmiddellijk te verwittigen volgens de voorgeschreven richtlijnen. Zelfs vóór de officiële bevestiging.
We stellen vast dat de ouders over het algemeen hun verantwoordelijkheid nemen. Hartelijk dank daarvoor.


Bedankt voor het begrip en de verdere goede samenwerking en alertheid!