Nieuws

L4 PAK verplaatst naar 13-16 oktober

caves-of-han-sur-lesse

Bericht:

Beste ouders en kinderen uit het vierde leerjaar…
De PAKlassen zijn afgelast, en deze melding zorgde bij velen voor ontgoocheling en traantjes.

MAAR…

Na overleg met de leerkrachten van het vierde en het vijfde leerjaar, en na overleg met het verblijfcentrum, hebben we beslist dat we de PAKlassen verplaatsen naar volgend schooljaar!
We laten ze doorgaan van dinsdag 13 oktober tot vrijdag 16 oktober.
De kinderen zitten dan in het vijfde leerjaar, maar de leerkrachten van het vierde gaan mee!
Alles wordt dan in het nieuwe schooljaar grondig voorbereid.

Uitstel.. maar dus niet verloren!

Joepie!!

Directie en leerkrachten Gravenbos