L4 Wiskunde... plezant!

wiskanjers4

Met de nieuwe methode De Wiskanjers zijn we in het vierde plezant gestart. De herhaling was vooral in spelvorm en in hoekenwerk. Iedereen was enthousiast!