L4 Een "gewichtige" opdracht ....

IMG_1650

Balansen halen#check - de weegschalen verzamelen#check - de voorwerpen meebrengen#check - de klas herschikken#check - de gewichten halen bij mevr. Marina#check - al het gerief verdelen over de banken#check - uitleg geven#check - de groepjes indelen#check .... en nu maar wegen....

  •