Nieuwe werking ondersteuningsnetwerk

zorg

Beste ouders

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun expertise om die leerlingen en de leraren(teams) nog beter te ondersteunen en aan hun noden tegemoet te komen...

Lees Meer
450 Hits
© 2017 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek

GRAVENBOS Kennismakingsdagen